Spændingshovedpine

Primær og sekundær hovedpine

Hovedpine inddeles i to overordnede grupper:
1. Primær hovedpine. Her er hovedpinen en sygdom i sig selv, fx migræne eller spændingshovedpine. Episoderne kan hos nogle udløses af stress, for meget alkohol, mangel på søvn m.m.
2. Sekundær hovedpine. Her er smerterne et symptom på anden sygdom eller tilstand.
Hos Duntex har vi ”kun” fokus på spændingshovedpine, som er den mest almindelige form for hovedpine.
 
Symptomer på hovedpine
Smerten ved spændingshovedpine opleves ofte som:
Let til moderat i styrke
Oftest i begge sider af hovedet
Pressende eller trykkende
Forværres ikke ved fysisk aktivitet.
Under hovedpineanfaldet er man ikke syg og utilpas som ved et migræneanfald. Der er ikke kvalme eller opkastninger, ligesom lys og lyd sjældent generer.
De fleste personer, der lider af denne type hovedpine, passer deres daglige arbejde og andre gøremål på vanlig vis, men energien, arbejdsevnen og livskvaliteten kan være påvirket af hovedpinen.

 

 

Årsager til hovedpine

Den episodiske spændingshovedpine kan provokeres af:
Fysisk og emotionel stress
Dårlig arbejdsstilling fx langvarigt stillesiddende kontorarbejde
Dårlig nattesøvn
Muskelspændinger i nakke/skulder og tyggemuskulaturen.
Kronisk hovedpine er kun meget sjældent fremkaldt af stressfaktorer. Den skyldes formentlig en fejlkodning i smertesystemet, der fører til en overfølsomhed i hjernens smerteopfattelse. 
 
Faresignaler
Hovedpinen er kun meget sjældent et tegn på en alvorlig sygdom. 
Søg læge, hvis der udover tiltagende usædvanlig hovedpine, er symptomer som fx:
Feber
Nedsat kraft i den ene side af kroppen eller hængende mundvig
 

Hvad kan man selv gøre ved hovedpine?

Man kender kun nogle af de provokerende faktorer, der kan sætte hovedpinen i gang. Det kan skyldes en eller flere af følgende faktorer, som bør forsøges at undgå, hvis det udløser eller forværrer hovedpinen:
Stress
Vedvarende muskelspændinger
Dårlige, og ensidige arbejdsstillinger
Mangel på søvn eller dårlig søvn
Uregelmæssig levevis
Stort forbrug af smertestillende piller
 
 

Hvor udbredt er hovedpine?

3/4 af befolkningen har oplevet spændingshovedpine, mens cirka 1/3 af befolkningen har spændingshovedpine flere gange per måned, og 1/10 har det ugentligt. 
3% har kronisk spændingshovedpine, dvs. hovedpine mere end halvdelen af dagene per måned.
 
Hvordan udvikler spændingshovedpine sig?
De fleste personer med spændingshovedpine starter med enkelte anfald i ungdomsårene, hvorefter det aftager med alderen. For enkelte personer kan hovedpinen dog ende med at blive kronisk, så de har smerter dagligt.

Hyppig migræne og spændingshovedpine, dårlig nattesøvn og stort forbrug af smertestillende piller øger risikoen for kronisk hovedpine.

 

 

Behandling af hovedpine

Behandlingen består først og fremmest af:
Dagligt øvelsesprogram for skuldre og nakke
Afspænding af kroppen
Analyse af søvnrytme og søvnkvalitet
Analyse og eventuel ændring af uhensigtsmæssig levevis.
Fysioterapi og massage anvendes meget til behandling af muskelinfiltrationer (myoser) i nakke og skuldre, og der er ofte en positiv effekt, i hvert fald så længe behandlingen står på. Undersøgelser tyder også på, at akupunktur kan have en vis effekt ved spændingshovedpine. Effekten kan skyldes en placeboeffekt, og om der er en langtidsvirkning ved akupunktur, vides ikke.
 
Hos Duntex har vi samlet en kategori af hovedpuder, som hjælper kroppen med at slappe af og derved afhjælper mod spændingshovedpine. Du finder dem her.